คำย่อ อักษรย่อ


  พรร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พรร.พนักงานรักษารถ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) -