คำย่อ อักษรย่อ


  พยช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พยช.พยาบาลชาย -