คำย่อ อักษรย่อ


  พย. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พย.นางพยาบาล -