คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ม.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม -