คำย่อ อักษรย่อ


  พม ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -