คำย่อ อักษรย่อ


  พปส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พปส.สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ -