คำย่อ อักษรย่อ


  บงล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บงล.บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด -