คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ป. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ป.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม -