คำย่อ อักษรย่อ


  พท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พท.พื้นที่ -