คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ต.อ.พิเศษ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ต.อ.พิเศษพันตำรวจเอกพิเศษ -