คำย่อ อักษรย่อ


  พณ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พณ.บ.พาณิชยศาสตรบัณฑิต -