คำย่อ อักษรย่อ


  พณ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พณกระทรวงพาณิชย์ -