คำย่อ อักษรย่อ


  บก.จร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.จร.กองบังคับการตำรวจจราจร -