คำย่อ อักษรย่อ


  พคท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย -