คำย่อ อักษรย่อ


  พคจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พคจ.พรรคคอมมิวนิสต์จีน -