คำย่อ อักษรย่อ


  พคก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พคก.พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา -