คำย่อ อักษรย่อ


  บ.ข.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.ข.ส.บริษัท ขนส่ง จำกัด -