คำย่อ อักษรย่อ


  พ.กศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.กศ.พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา -