คำย่อ อักษรย่อ


  พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล, วันพุธ -