คำย่อ อักษรย่อ


  ผอ.ปจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผอ.ปจ.ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด -