คำย่อ อักษรย่อ


  ผว.กทม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผว.กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร -