คำย่อ อักษรย่อ


  น้อมเกล้าฯ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม -