คำย่อ อักษรย่อ


  ผบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผบ.ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ -