คำย่อ อักษรย่อ


  ผต.มท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผต.มท.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย -