คำย่อ อักษรย่อ


  ผช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผช.ผู้ช่วย -