คำย่อ อักษรย่อ


  ผ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผ.แผนก -