คำย่อ อักษรย่อ


  ผ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผ.แผนก -