คำย่อ อักษรย่อ


  นอภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นอภ.นายอำเภอ -