คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ตร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ตร.คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ -