คำย่อ อักษรย่อ


  ปอ.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปอ.พ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ -