คำย่อ อักษรย่อ


  ปอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปอ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ -