คำย่อ อักษรย่อ


  ปส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปส.กรมประชาสงเคราะห์ -