คำย่อ อักษรย่อ


  ป.พย. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.พย.ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ -