คำย่อ อักษรย่อ


  นสพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นสพ.หนังสือพิมพ์ -