คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ป.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -