คำย่อ อักษรย่อ


  ปป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปป.เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล -