คำย่อ อักษรย่อ


  ปธ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปธ.ประธาน -