คำย่อ อักษรย่อ


  ปณศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณศ.ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ -