คำย่อ อักษรย่อ


  ปณฝ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก -