คำย่อ อักษรย่อ


  ปณช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณช.ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน -