คำย่อ อักษรย่อ


  ปณจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณจ.ที่ทำการไปรษณีย์นำจ่าย -