คำย่อ อักษรย่อ


  ปณค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณค.ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน -