คำย่อ อักษรย่อ


  ปชส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปชส.กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ -