คำย่อ อักษรย่อ


  ปค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปค.กรมการปกครอง -