คำย่อ อักษรย่อ


  บศอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บศอ.กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ -