คำย่อ อักษรย่อ


  บ.ด.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.ด.ท.บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด -