คำย่อ อักษรย่อ


  บช.ปส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด -