คำย่อ อักษรย่อ


  บช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.บัญชี, แผนกบัญชี -