คำย่อ อักษรย่อ


  น.ส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ส.นางสาว -