คำย่อ อักษรย่อ


  บ.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.ก.บรรณาธิการ -