คำย่อ อักษรย่อ


  บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.บริษัท, บาท, บ้าน, คำบุพบท -